Tag: tia UV

Sử dụng đèn cực tím xử lý nước

atlanticuv

Do tia UV (tia cực tím) có hiệu xuất diệt khuẩn cực mạnh bằng cách phá vỡ cấu trúc AND của tế bào và chi phí vận hành rất thấp nên các hệ thống đèn cực tím ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhành xử lý nước. Tuy nhiên, sử dụng tia UV