Tag: Nitrate

Nitrate và cách xử lý

uong-nuoc

Nguồn gốc của Nitrates Nitrate (NO3) được tạo thành tự nhiên từ nitơ trong lòng đất. Nitơ là một loại khí chiếm tới gần 80& bầu khí quyển và rất cần thiết cho sự sống. Rễ cây hấp thụ càng nhiều nitơ thì năng xuất của mùa màng càng cao. Quá trình hình thành Nitrate