Tag: đa dạng sinh học thái bình dương

Nước biển dâng cao đe dọa đa dạng sinh học TBD

thai-binh-duong

Mực nước biển được dự đoán tăng cao tại Thái Bình Dương trong tương lai sẽ gây ra những tổn thất nặng nề đối với môi trường sinh thái và đe dọa nghiêm trọng sự sinh tồn của rất nhiều loài động vật. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Áo