Tag: Công nghệ lọc nước

Công nghệ lọc nước thẩm thấu ngược

156-74

Cho đến nay, thẩm thấu ngược vẫn được coi là là công nghệ cao cấp nhất trong ngành lọc nước, chỉ có nước mới “chui lọt” qua được. Chính vì thế, nó còn có tên gọi là Hyberfiltration. Thẩm thấu ngược là gì? Diễn giải một cách nôm na, đó là một quy trình ngược